start                                                                                                                                                               contact

THIJS VOOR TAAL           


Algemene voorwaarden Thijs voor Taal     General conditions Thijs voor Taal


  BEL ME TERUG


Taalprobleem


Veel mensen merken wel eens, dat hun taalvaardigheid een struikelblok blijft bij het zoeken naar een baan of bij het behouden van hun baan.

De ene keer hebben zij een andere moedertaal dan het Nederlands, de andere keer speelt dyslexie een rol of een derde keer een combinatie van die twee.


Onzeker


Een andere groep mensen beheerst de taal vrij goed, maar voelt zich onzeker om een grotere tekst te schrijven. Deze groep schrijft de tekst van voor naar achter en schrijft een inval direct op zonder aandacht voor de structuur. Toch kan een goede structuur nu juist zorgen, dat een tekst duidelijk wordt. Door planmatig werken kan een tekst er heel anders uit komen te zien.


Achterstand


Een derde groep mensen heeft op school een achterstand opgelopen in het domweg leren van de taalregels. Deze groep maakt veel voorkomende taalfouten, zowel in de spelling en leestekens als in de zinsbouw. Welbekend zijn de fouten met d's en t's. Minder bekend, maar even vaak voorkomend zijn stijlfouten als een verkeerde woordvolgorde, onjuiste verwijswoorden of onbedoelde herhalingen binnen een zin. Ook zijn er mensen die foutloos schrijven, maar hun teksten laten zich niet prettig lezen door omslachtige formuleringen.Taalvaardigheid


Een goede taalvaardigheid is het visitekaartje voor jezelf of voor je bedrijf. Het kan daarom zinvol zijn daaraan extra aandacht te besteden om je mondeling en schriftelijk goed te leren uitdrukken.


Oplossingen


Als één van deze problemen zich voordoet in je werk of studie, kun je daar iets aan doen. Je kunt vol goede moed een lesboek kopen of beginnen aan een schriftelijke cursus of een cursus via internet. Vaak blijkt echter dat dit niet werkt, omdat de stok achter de deur ontbreekt. Dan is het tijd om hulp te vragen.


Thijs voor Taal


Annette Thijs startte het bedrijf Thijs voor Taal om je onder meer te helpen je taalvaardigheid te verbeteren. Zij is eerstegraads bevoegd docente Nederlands en heeft jarenlange onderwijservaring op alle niveaus in het HBO, het algemeen vormend onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het NT2-onderwijs.


Persoonlijke benadering


De persoonlijke benadering is het uitgangspunt in de cursussen. Je studeert in privélessen of in groepen van maximaal 12 personen. Hierdoor kunnen de lessen het best aansluiten op je persoonlijke behoefte en is er ruimte voor persoonlijke aandacht.AT