start                                                                                                                                                               contact

THIJS VOOR TAAL           


Algemene voorwaarden Thijs voor Taal     General conditions Thijs voor Taal


  BEL ME TERUG

Grammatica


Taalstructuur


Is het hen of hun of zij? Waarom schrijf je in de ene zin beantwoord en in de andere zin beantwoordt en nu weer beantwoordde en dan weer beantwoorde? Welke functie heeft het woord in de zin? Het antwoord op deze vraag is de sleutel tot de juiste spelling en woordkeus. En dit antwoord weet je te vinden als je kennis van de Nederlandse grammatica hebt. Natuurlijk komen de beruchte d’s en t’s uitgebreid aan de orde in de taaltrainingen.


Verwijswoorden, de en het


Het gaat om de offerte, die nog gemaakt moet worden en om het rapport, die hij nog moet versturen. Waarom is die de eerste keer goed en de tweede keer niet? Welk verwijswoord zou je moeten gebruiken? Fouten met verwijswoorden zou niemand moeten maken, omdat ze de tekst onduidelijk maken. Naar een “de-woord” verwijs je met die en naar een “het-woord” verwijs je met dat. Zodra je weet of je met een “het-woord” te maken hebt, weet je dus, dat je daarnaar kunt verwijzen met dat. Vooral mensen van wie het Nederlands niet de moedertaal is, hebben moeite met het onderscheiden van de “de-woorden “ en de “het-woorden“. Dit is een van de vele taalproblemen, die in de taaltrainingen uitgebreid aan de orde kunnen komen.


Basisregels


Om het antwoord te vinden op deze en andere taalvragen is een basisvoorraad kennis van de grammatica nodig. Aan de hand van teksten, ook teksten uit je eigen praktijk, leer je de basisregels van de grammatica toe te passen. De beloning is: een betere beheersing van de Nederlandse taal.Spelling


Spellingregels


De spellingregels moet je kennen en begrijpen om ze te kunnen toepassen. Voor veel woorden geldt daarnaast, dat je ze gewoon veel moet tegenkomen om ze goed te leren spellen. Daarom is veel lezen erg goed om zowel je algemene taalvaardigheid als je spelling te verbeteren. Met wat aandacht, training en oefening in het toepassen van de regels kan ook jij leren foutloos te spellen. Goed voor een succesvolle communicatie met je collega's en klanten!


In de taaltraining komen veel onderwerpen aan de orde. Voorbeelden zijn:


d's en t's


Voor de d’s en t’s zijn grammaticaregels nodig. Die kun je leren.


Trema en tussen-n


Als je weet dat de trema op de eerste letter van de nieuwe lettergreep komt, maak je daarmee eigenlijk geen fouten meer. Ook voor de tussen-n zijn er eenvoudige regels.


Hoofdletters en leestekens


Wat je mondeling doet met je stembuiging, kun je in je geschreven tekst maar gedeeltelijk opvangen met leestekens. Hoofdletters en leestekens verdienen daarom aandacht.

Grammatica en spelling